Ta witryna internetowa jest własnością Bam Bormet bvba.
Adres e-mail: info@bambormet.be

Wejście i korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione niżej warunki korzystania.

Prawa własności intelektualnej

Treści przedstawione na tej stronie, a w tym znaki fabryczne, loga, rysunki, dane, nazwy produktów lub firm, teksty, obrazy itp. są objęte ochroną praw własności intelektualnej i należą do Bam Bormet bvba lub uprawnionych osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Przedstawione na stronie internetowej informacje mają charakter ogólny. Strona nie została dostosowana do potrzeb konkretnych osób lub szczególnych uwarunkowań, co oznacza, że nie można uznać publikowanych na niej treści za porady natury osobistej, zawodowej lub prawnej.

Bormet bvba dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować, że przedstawiane informacje są kompletne, trafne, dokładne i aktualne. Mimo tych wysiłków mogą zdarzać się sytuacje, gdy opublikowane informacje są nieprecyzyjne. W przypadku pojawienia się nieprecyzyjnych informacji lub braku określonych informacji na stronie podejmiemy wszelkie dostępne działania, aby zaradzić takiej sytuacji.
Bam Bormet bvba nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie, które wynikają ze stosowania w praktyce informacji uzyskanych na tej stronie. Prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za witrynę internetową, jeżeli stwierdzisz nieścisłości w informacjach na niej opublikowanych.

Przedstawione na stronie treści (wraz z linkami) mogą być uzupełniane, zmieniane lub poszerzane w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Bam Bormet bvba nie gwarantuje, że strona internetowa będzie działać prawidłowo i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności pogorszenie jej funkcjonowania lub tymczasową niedostępność, bądź za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogłyby powstać w rezultacie wejścia lub korzystania ze strony.
Bam Bormet bvba w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek, czy to pośrednio czy bezpośrednio, a w szczególności lub w jakikolwiek inny sposób, za szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej strony, przede wszystkim w wyniku korzystania z łączy lub hiperłączy, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie straty, zakłócenia w pracy, awarie programów lub innych danych w systemie komputerowym, bądź uszkodzenia sprzętu, oprogramowania lub wszelkich innych zasobów użytkownika.

Strona internetowa może zawierać hiperłącze przekierowujące do witryn lub stron będących własnością stron trzecich lub odnosić się do nich w sposób pośredni. Umieszczanie łączy kierujących do takich witryn lub stron nie stanowi jakiegokolwiek domniemania wyrażenia zgody na zawartą na nich treść.
Bam Bormet bvba wyraźnie oświadcza, że nie ma kontroli nad treściami lub innymi elementami takich witryn internetowych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za umieszczone tam treści lub elementy, bądź za dowolne szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Ta strona internetowa podlega prawu belgijskiemu. W przypadku powstania sporu sądem mającym wyłączną jurysdykcję w takich sprawach są sądy rejonowe w Hasselt.

Polityka prywatności

Bam Bormet bvba bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony Twojej prywatności. Mimo iż większość opublikowanych na stronie informacji jest dostępna bez konieczności podawania danych personalnych, może zdarzyć się sytuacja, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie takich informacji. Dane osobiste będą wykorzystywane wyłącznie w kontekście subskrybowania newslettera. Użytkownicy mogą w każdej chwili nie wyrazić zgody na wykorzystanie swoich danych personalnych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Odbywa się to na życzenie użytkownika i bez żadnych dodatkowych opłat. W takim wypadku konieczny będzie kontakt z Bam Bormet bvba. Twoje dane personalne nigdy nie zostaną przekazane jakimkolwiek stronom trzecim.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o (przetwarzaniu) danych osobowych z dn. 08.12.1992 użytkownicy mają prawo do wglądu oraz – jeżeli zajdzie taka konieczność – do korygowania swoich danych osobowych. Możesz przesłać na adres pocztowy lub mailowy Bam Bormet bvba pisemne żądanie opatrzone datą i podpisem, a także dokument potwierdzający tożsamość (kopię dowodu osobistego), aby bezpłatnie otrzymać pisemne zawiadomienie o swoich danych osobowych. W razie potrzeby możesz również wystąpić o skorygowanie nieprawidłowych, niekompletnych lub nieistotnych danych.

Bam Bormet bvba może gromadzić dane anonimowe lub zbiorcze o charakterze nieosobistym, np. typ użytej przeglądarki lub adres IP, stosowany program operacyjny lub nazwę domeny dla strony internetowej wykorzystanej do uzyskania dostępu lub opuszczenia witryny internetowej Bam Bormet bvba. W ten sposób możemy nieustannie optymalizować witrynę internetową Bam Bormet bvba na potrzeby użytkowników.

Korzystanie z ciasteczek

W czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej na twardym dysku Twojego komputera mogą pojawić się ciasteczka, których zadaniem jest dokładniejsze dostosowanie naszej witryny do potrzeb ponownie odwiedzających ją osób. Te mini-pliki lub ciasteczka nie służą do śledzenia poruszania się użytkownika po innych stronach internetowych. Twoja wyszukiwarka internetowa ma wbudowaną funkcję blokowania użycia ciasteczek, która ostrzega o każdorazowym zainstalowaniu ciasteczka lub umożliwia usunięcie ciasteczek z Twojego dysku twardego po zakończeniu sesji. Skorzystaj z funkcji pomocy w swojej wyszukiwarce internetowej, aby dowiedzieć się więcej.