Dette websted tilhører Bam Bormet bvba.
E-mail: info@bambormet.be

Ved at tilgå og bruge dette websted erklærer du, at du udtrykkeligt accepterer følgende generelle vilkår og betingelser.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Indholdet af dette websted, herunder mærker, logoer, tegninger, data, produkt- eller firmanavne, tekster, billeder mv. er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører Bam Bormet bvba eller tredjemand.

Ansvarsbegrænsning

Oplysningerne på dette websted er af generel karakter. De er ikke tilpasset personlige eller specifikke forhold og kan derfor ikke betragtes som personlig, faglig eller juridisk rådgivning til brugeren.

Bormet bvba gør alt for at sikre, at alle leverede oplysninger er fuldstændige, korrekte, præcise og opdaterede. På trods af disse bestræbelser kan de angivne oplysninger indeholde unøjagtigheder. Hvis de angivne oplysninger indeholder unøjagtigheder, eller hvis visse oplysninger på webstedet ikke er tilgængelige, vil vi gøre alt for at rette op på dette.
Bam Bormet bvba kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af brugen af ​​oplysningerne på dette websted. Såfremt du finder unøjagtigheder i de oplysninger, der stilles til rådighed via dette websted, bedes du kontakte webstedsadministratoren.

Indholdet af webstedet (herunder links) kan blive ændret, skiftet eller suppleret til enhver tid uden varsel. Bam Bormet bvba garanterer ikke, at webstedet fungerer korrekt og kan på ingen måde holdes ansvarlig for dårlig funktion eller midlertidig utilgængelighed af webstedet eller for nogen form for skade, enten direkte eller indirekte, som kan skyldes adgang til eller brug af webstedet.
Bam Bormet bvba kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for nogen som helst, enten direkte eller indirekte, især eller på anden måde for skader, der kan henføres til brugen af ​​dette websted eller et andet websted hovedsageligt som følge af links eller hyperlinks, herunder men ikke begrænset til alle tab, arbejdsafbrydelser, skade på programmer eller andre data på computersystemet, eller til udstyr, software eller andet tilhørende brugeren.

Webstedet kan indeholde hyperlinks til tredjeparters websteder eller hjemmesider eller henvise indirekte til dem. Placering af links til disse websteder eller sider indebærer på ingen måde en implicit godkendelse af deres indhold.
Bam Bormet bvba erklærer udtrykkeligt, at de ikke har nogen kontrol over indholdet eller andre egenskaber ved sådanne websteder og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet eller karakteristika deraf eller for anden form for skade som følge af brugen af disse.

Gældende lov og kompetente domstole

Dette websted er underlagt belgisk lov. I tilfælde af tvister har distriktsdomstolene i Hasselt eksklusiv jurisdiktion.

Fortrolighedspolitik

Bam Bormet bvba tager dit privatliv meget alvorligt. Selvom de fleste oplysninger på dette websted kan tilgås uden at indtaste personoplysninger, er det muligt at brugerne bliver bedt om personlige oplysninger. Disse oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med abonnering på nyhedsbrevet. Brugere kan altid, gratis og på anmodning, gøres indsigelse mod brugen af deres data til direkte markedsføring. For at gøre det skal de kontakte Bam Bormet bvba. Dine personoplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

I henhold til lov om (behandling af) personoplysninger af 08/12/1992 har brugerne ret til at se og om nødvendigt få rettet deres personoplysninger. Du kan sende en skriftlig, dateret og underskrevet anmodning, ledsaget af et bevis på din identitet (kopi af id-kort) til Bam Bormet bvbas post- eller e-mailadresse for at modtage en skriftlig meddelelse om dine personlige data gratis. Hvis det er nødvendigt, kan du også bede om at få rettet data, der er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.

Bam Bormet bvba kan indsamle anonyme eller aggregerede data af ikke-personlig art, f.eks. browsertype eller IP-adresse, det operativprogram du bruger eller domænenavnet på webstedet, som du har fået adgang til eller forladt fra Bam Bormet bvbas websted. Dette gør det muligt for os at konstant optimere Bam Bormet bvbas websted for brugere.

Brug af cookies

Når du besøger vores websed, kan cookies blive placeret på din computers harddisk udelukkende med det formål at tilpasse webstedet bedre til behovene hos tilbagevendende besøgende. Disse minifiler eller cookies bruges ikke til at spore brugerens surfingadfærd på andre websteder. Din internetbrowser giver dig mulighed for at blokere brugen af ​​cookies, så du får en advarsel, når en cookie installeres, eller du kan fjerne cookies efterfølgende fra harddisken. Du kan læse mere om dette i din internetbrowsers hjælpeafsnit.